Logotyp

Grafisk formgivning

Doroteas bokförlag är ett fiktivt familjeföretag som jag fick möjlighet att skapa under min utbildning. De ger ut böcker i olika genrer med inriktning mot såväl traditionell skönlitteratur som biografier och faktaböcker. Visionen är att formge böcker med enkla och stilrena omslag och de använder sig framförallt av handmålade illustrationer.

Min idé med företagets profil var att den ska förmedla en känsla av elegans och enkelhet. Till logotypen valde jag således typsnitt med stilenliga karaktärsdrag. Jag formgav även ett grafiskt element, hustaket, som representerar familjeföretaget. Elementet kan även gestaltas som en öppnad bok, som står som symbol för den verksamhet de bedriver.
 
//
 
Dorotea publishing is a fictitious family company that I was able to create during my education. They publish books in different genres with a focus on both traditional fiction as biographies and fiction books. The vision is to design books with simple and stylish covers and they use mainly hand-painted illustrations.

My idea with the company’s profile was that it should convey a sense of elegance and simplicity. Thus for the logo, I chose typefaces with classy character traits. I also designed a graphic element, the housetop, which represents the family company. The element can also be seen as an open book, which stands as a symbol of the activity that they conduct.